Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Potentilla incana G. Gaertn. et al. - mochna písečná v Kraji Vysočina

Mochna písečná (Potentilla incana), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 14.4.2015, foto Libor Ekrt
Mochna písečná (Potentilla incana), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 14.4.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Syn.: Potentilla arenaria

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Mochna písečná je evropský, kontinentálně laděný druh rostoucí v pásu od západního Ruska (Ural, Volha) přes Ukrajinu a Balkán až do střední Evropy a jižního Švédska. V České republice se chová jako teplomilná rostlina, která je součástí nezapojených krátkostébelných porostů ve xerotermní vegetaci, zejména na stepích, suchých pastvinách, skalách a v řídkých lesích na různém podkladu. Z jižní Moravy vyznívá na Třebíčsko, kde roste roztroušeně až místy hojně, zejména v blízkosti říčních údolí Jihlavy, Oslavy, Rokytné a Rouchovanky. Problematické jsou údaje o nálezech mimo výše uvedené území Třebíčska, především z výše položených oblastí na úpatí Žďárských vrchů, na Telečsku a u Jihlavy. Až na výjimky se jedná o historické údaje (Formánek 1887–1897) a je pravděpodobné, že se jedná o záměny s běžněji se vyskytující podobnou mochnou jarní (Potentilla verna). Mochna písečná není na území Vysočiny bezprostředně ohrožena, ale na stávajících lokalitách je potřeba udržovat rozvolněné porosty stepní a suchomilné vegetace a zabránit expanzi dřevin a křovin nebo konkurenčně silných druhů trav a bylin.
Mapa výskytu - mochna písečná - Potentilla incana
Mochna písečná (Potentilla incana), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 14.4.2015, foto Libor Ekrt
Mochna písečná (Potentilla incana), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 14.4.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Potentilla incana G. Gaertn. et al. - mochna písečná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.