Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Silene noctiflora L. - silenka noční v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

 • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Silenka noční je euroasijský druh rozšířený v z., s., stř. a jv. Evropě a dále přes mírné pásmo Sibiře až k Altaji. Jednoletá až dvouletá rostlina je v ČR typickým archeofytem, roste nejvíce v termofytiku a v přilehlých teplejších oblastech mezofytika. Vyhledává vápnité půdy, na kterých občas vystupuje i do vyšších poloh. Na Vysočině se hojněji vyskytuje v teplejších oblastech s hlubšími půdami, především na Třebíčsku. Roztroušené výskyty jsou v j. části Žďárska a na Havlíčkobrodsku, kde byla zaznamenána především v okolí Golčova Jeníkova a v podhůří Železných hor. Na Jihlavsku je tento druh velmi vzácný a na Pelhřimovsku s naprostou převahou kyselých substrátů chybí úplně. Knotovka noční je typický plevel obilných polí na minerálně silnějších půdách, nejčastěji na spraších, vápnitých slínovcích či na vložkách vápenců. Vlivem agrotechniky, čištění osiva a používání pesticidů druh pomalu ustupuje z agrocenóz, může se však vyskytnout i na ruderálních stanovištích. Vcelku nenápadný taxon bývá floristy přehlížen a jeho rozšíření v regionu může být i poněkud hojnější.
Mapa výskytu - silenka noční - Silene noctiflora

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Silene noctiflora L. - silenka noční v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.