Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Salvia glutinosa L. - šalvěj lepkavá v Kraji Vysočina

Šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), Dešov [TR], 19.7.2016, foto Josef Komárek
Šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), Dešov [TR], 19.7.2016, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Lamiaceae - Hluchavkovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Šalvěj lepkavá se vyskytuje především v horách střední a jižní Evropy, od Pyrenejí a Jury přes alpský oblouk a Karpaty a Bulharsko až po Krym, severní Turecko, Kavkaz a Irán. Roste i v Apeninách, na Korsice a v severním a středním Řecku. V České republice pak nejčastěji v horských a podhorských oblastech východní Moravy. V Čechách se vyskytuje pouze v údolích Vltavy, Otavy a Malše jižně od Českých Budějovic. Tyto lokality tvoří sz. hranici celkového areálu. Na Moravě se dále objevuje v údolích řek Svitavy a Dyje a právě odtud vyznívá její rozšíření na Vysočinu na Moravskobudějovicko. Hojně se vyskytuje v lesích jižně Nových Syrovic a východně Dešova, kde je udávána i z chráněných území PP Černá blata, PR Suchá hora a okolí PR Habrová seč. Nejdále sz. směrem byla nalezena sz. obce Dědice (Šmarda 2003 NDOP). Poté ji uvádí Štefánek (1961) z několika míst v okolí České Bělé na Havlíčkobrodsku, přičemž Štěpánková (in Slavík 2000) hodnotí tento výskyt jako zavlečený. Typickým biotopem šalvěje lepkavé v České republice jsou vlhčí lesy a křoviny podél potoků a řek včetně suťových lesů na humózních,minerálně bohatých půdách zásadité reakce. V prostoru Novosyrovického lesa to jsou vlhčí typy dubohabřin a bučin na kontaktu s olšinami. Možným ohrožením jsou převody lesních porostů na monokultury jehličnatých dřevin.
Mapa výskytu - šalvěj lepkavá - Salvia glutinosa

Lokality

Šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), Dešov [TR], 19.7.2016, foto Josef Komárek
Šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), Dešov [TR], 19.7.2016, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Salvia glutinosa L. - šalvěj lepkavá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.