Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sorbus torminalis (L.) Crantz - jeřáb břek v Kraji Vysočina

Jeřáb břek (Sorbus torminalis), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 27.8.2013, foto Libor Ekrt
Jeřáb břek (Sorbus torminalis), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 27.8.2013, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Areál jeřábu břeku je relativně rozsáhlý, sahá od Španělska a britských ostrovů přes stř. a jv. Evropu a Turecko až ke Kaspickému moři, roste také v sz. Africe. Středně velký teplomilný strom roste v teplejších oblastech ČR, především ve stř., s. a v. Čechách a v j. části Moravy, kde ojediněle zasahuje i do větších nadmořských výšek. Na Vysočině se břek roztroušeně vyskytuje ve světlých lesích na výslunných svazích v údolích řek Jihlavy, Oslavy, Chvojnice a Rokytné v jv. části Třebíčska. Ojedinělá lokalita u Dešova v údolí Želetavky již souvisí s rozšířením druhu v Podyjí. Jeřáb břek roste obvykle v teplomilných doubravách, vzácněji však také v sušších dubohabřinách, v kyselých doubravách a také v lesních lemech stepních světlin. Druh nevytváří porosty, jeho populace jsou obvykle velmi roztroušené a převládají v nich mladší sterilní jedinci, z nichž jen malá část dosáhne plodného věku. Ohrožení spočívá mj. v intenzivním lesnickém hospodaření, neboť mladé stromky bývají vytínány při výchově dubových a borových kultur. Jako druh světlých lesů ustupuje při postupném zapojování a zastiňování porostů.
Mapa výskytu - jeřáb břek - Sorbus torminalis
Jeřáb břek (Sorbus torminalis), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 22.4.2016, foto Libor Ekrt
Jeřáb břek (Sorbus torminalis), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 22.4.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Sorbus torminalis (L.) Crantz - jeřáb břek v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.