Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Corydalis intermedia (L.) Mérat - dymnivka bobovitá v Kraji Vysočina

Dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), Herálec, Hradiště [HB], 6.4.2009, foto Luděk Čech
Dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), Herálec, Hradiště [HB], 6.4.2009, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Dymnivka bobovitá je evropský druh s těžištěm rozšíření ve střední části Evropy. Směrem na sever zasahuje až do severní Skandinávie, na jihu na Apeninský poloostrov a na Sicílii. V České republice je rozšířená roztroušeně, v Čechách a na západní a jihozápadní Moravě ostrůvkovitě. Je velmi vzácná až chybí v sv. až v. části státu, kudy probíhá jv. hranice jejího souvislého areálu . Na Vysočině má druh ostrůvkovité rozšíření. Většinou se vyskytuje v listnatých lesních porostech zejména dubohabřinách a lískových křovinách na svazích údolí řek a větších potoků, méně často v lesních komplexech s vegetací bohatších humózních bučin a suťových lesů nebo v drobných lískových remízcích mimo údolí. V současnosti se však na Vysočině jedná o vzácný taxon, vyskytující se většinou na jednotlivých plošně omezených lokalitách. Řada v minulosti udávaných lokalit zanikla. Některé výskyty však mohou být vzhledem ke krátké a rané vegetační sezóně této dymnivky přehlíženy. Dymnivka bobovitá je ohrožená především převodem listnatých lesů a křovinatých strání na smrkové kultury.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - dymnivka bobovitá - Corydalis intermedia

Lokality

Dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), Herálec, Hradiště [HB], 6.4.2009, foto Luděk Čech
Dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), Herálec, Hradiště [HB], 6.4.2009, foto Luděk Čech
Dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), Herálec, Hradiště [HB], 31.3.2008, foto Josef Komárek
Dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), Herálec, Hradiště [HB], 31.3.2008, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Corydalis intermedia (L.) Mérat - dymnivka bobovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.