Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sorbus alnifrons Kovanda - jeřáb olšolistý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Jeřáb olšolistý je apomiktický taxon pravděpodobně vzniklý křížením mezi diploidním sexuálním Sorbus torminalis a tetraploidním S. danubialis. Roku 1996 byl popsán Miloslavem Kovandou z okolí zříceniny hradu Templštejn nad pravým břehem řeky Jihlavy nedaleko hranic Kraje Vysočina. Z území České republiky je známo šestnáct endemických druhů jeřábů, z nich pět na území Moravy. V letech 2014 až 2016 (Lepší & Lepší 2017) proběhla podrobná terénní revize stavu populace jeřábu olšolistého, při kterém bylo zaznamenáno celkem 208 jedinců na ploše asi 50 hektarů. Zatímco naprostá většina populace je vázána na těsné okolí zříceniny Templštejna a menší populace roste na území PP Pustý mlýn v k.ú. Biskoupky, také v Jihomoravském kraji, tak jeden keř o výšce asi 2 m byl nalezen v doubravě při horní hraně údolí nad levým břehem Jihlavy na k.ú. obce Lhánice v PR Velká skála již na území Kraje Vysočina. Pro jeho přežívání je nutno zabránit zapojování světlého porostu doubravy a v případě zmlazení zabránit okusu mladých semenáčů přemnoženou zvěří. Dále je nutno zabránit případnému šíření akátu do prostoru výskytu a zcela vyloučená je změna lesních porostů na hospodářský les, jak se bohužel v minulosti v okolí stávalo.
Mapa výskytu - jeřáb olšolistý - Sorbus alnifrons

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Sorbus alnifrons Kovanda - jeřáb olšolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 11. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.