Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Elatine alsinastrum L. - úpor kuřičkovitý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
 • Čeleď: Elatinaceae - Úporovité

Syn.: Úpor přeslenitý

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Rozšíření úporu kuřičkového se přerušovaně táhne od západní Evropy a severní Afriky do oblasti západní Sibiře. Roste v mělkých vodách nebo na periodicky přeplavovaných stanovištích, často na okrajích rybníků nebo tůní. Preferuje minerálně bohatší substráty. V České republice se vždy jednalo o vzácný taxon nižších a teplejších oblastí s početnějším výskytem v severozápadních, středních a východních Čechách. Většina známých lokalit je dnes nezvěstná a druh se tak v ČR pohybuje na hranici vymření (Prančl et al. in Kaplan et al. 2015). Na Vysočině je úpor kuřičkový znám pouze z rybníků západně až severozápadně Náměště nad Oslavou, konkrétně z Pyšelského rybníka (Servít 1905 PRC), rybníka Mrkovec (Klika 1935), rybníka Nový Studenec (Šmarda 1950 BRNM), u Nahloučan (např. Schwöder 1865 BRNU) a Náměště nad Oslavou (Formánek s. a. BRNM). Jediný recentní údaj pochází z tůně naproti hájence přes silnici Pozďatín-Pyšel (Houzarová & Jelínková 2009 ZMT). O ekologických požadavcích úporu kuřičkového toho není mnoho známo. Předpokládá se, že jeho ústup souvisí s intenzivním hospodařením na rybnících a v okolní zemědělské krajině. To vedlo a vede k silné eutrofizaci prostředí a zániku mělkých přeplavovaných ploch v krajině s nezapojenou vegetací.
Mapa výskytu - úpor kuřičkovitý - Elatine alsinastrum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Elatine alsinastrum L. - úpor kuřičkovitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.