Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Centaurea montana L. - chrpa horská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
 • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Chrpa horská je rostlina hor jihozápadní a střední Evropy, tedy od východního Španělska přes Pyreneje, Alpy, Vogézy, Apeniny, střední Německo až po Šumavu. Na Šumavě o ni mluvíme jako o typickém alpském migrantu. Usuzuje se, že její přirozený výskyt sledoval údolí Vltavy až k Orlíku. Díky tomu, že je zejména za květu velmi atraktivní, stala se z ní často pěstovaná okrasná trvalka zahrádek podhorských a horských oblastí, která místy zplaňuje. Z Vysočiny je tak udávána z blízkosti obcí a osad ve Žďárských vrších, např. od Nového Ranska, Blatin či Samotína, ale i z Humpolce či na Telečsku od Volevčic, kde však její výskyt nebyl vázán na intravilán obce.
Mapa výskytu - chrpa horská - Centaurea montana

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Centaurea montana L. - chrpa horská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.