Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex pilosa Scop. - ostřice chlupatá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice chlupatá je evropský druh s poměrně úzkým areálem soustředěným na střední a východní část Evropy. V České republice se jedná o typický prvek karpatsko-alpské migrace doprovázející humóznější a vlhčí mezofilní listnaté lesy. Těžiště rozšíření leží na Moravě, v Čechách je druh velmi vzácný, hojněji se vyskytuje jen v Podorličí. Na Vysočině je druh soustředěn do oblasti praebohemika, kde navazuje na rozšíření Carex pilosa v moravském pannoniku. Směrem dál na západ je druh již velmi vzácný a vyskytují se zde jen jednotlivé drobné lokality. Nejpočetnější exklávní výskyt je znám z oblasti mezi Třeští, Jihlavou a Havlíčkovým Brodem (Dvořáčková 2005). Vzácný je výskyt na severu Vysočiny v údolí Doubravy (Čech 2012 herb. Čech). Na Vysočině druh většinou doprovází dubohabřiny či podobné typy světlejších lesů při patách svahů v údolí řek a potoků, ve vyšších polohách však roste i v bučinách. Druh poměrně hůře snáší holosečné hospodaření a je ohrožen především převodem původních listnatých porostů na jehličnaté kultury a celkově intenzivním hospodařením v lesích.
Mapa výskytu - ostřice chlupatá - Carex pilosa

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex pilosa Scop. - ostřice chlupatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.