Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Xanthium strumarium L. - řepeň durkoman v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
 • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Řepeň durkoman je jednoletým archeofytem rozšířeným v Evropě, jižním Středomoří a ve Střední Asii. Adventivně se rozšířil i do Severní a Jižní Ameriky. Dříve byl rozšířen téměř po celém termofytiku, zejména však v okolí Prahy, Polabí, Poohří a na jižní Moravě. Ve středních polohách byl již mnohem vzácnější. V současnosti je pro Čechy vyhynulý a na Moravě roste již jen na několika lokalitách mezi Mikulovem a Břeclaví (Danihelka & Dřevojan in Pladias). Jeho biotopem byly smetiště a lemy cest, návsi, navážky a jiná podobná ruderální stanoviště, ale i zasolené louky, úhory či obnažená a osluněná dna rybníků a břehy řek. Na Vysočině byl udáván od Golčova Jeníkova (Novák s.d. in herb. Domin PRC), z Havlíčkova Brodu (Novák 1880b), od Jihlavy (Pokorny 1852), Náměště nad Oslavou (Roemer 1855) a pravděpodobně poslední sběr je z Biskupic na Třebíčsku (Krajina 1926 PRC).
Mapa výskytu - řepeň durkoman - Xanthium strumarium

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Xanthium strumarium L. - řepeň durkoman v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.