Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Gladiolus imbricatus L. - mečík střechovitý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
  • Čeleď: Iridaceae - Kosatcovité

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Mečík střechovitý je evropským endemitem rozšířeným souvisleji od střední a východní Evropy až po Ural. Disjunktivně proniká až do širší oblasti Kavkazu a severního Íránu. Roste zpravidla na bázemi bohatších podkladech, na spíše vlhčích loukách, v lemech křovin, lesních bažinách, ale i na vlhčích okrajích polí. V České republice je znám ze severní a východní Moravy a Slezska, roztroušeně roste také v Čechách, zejména v Polabí, Podkrkonoší a v Brdech (Chrtek in Kaplan et al. 2016a). Z Vysočiny existuje jediný velmi starý historický údaj „Kalkhügel bei Iglau“ (Putterlik in Pokorny 1852). Patrně se může jednat o Holý vrch jv. od Jihlavy, kterému se zde říká „Kolíbl“, v historických mapách figurují místní názvy jako Kalgberg nebo Kohlhübel. Bohužel později nebyl výskyt mečíku střechovitého na této lokalitě již nikým ověřen, není znám ani případný herbářový doklad. Je však možné, že by mohl být uložen v herbáři ve Vídni, kde A. Pokorny uložil větší část svých herbářových sběrů. V kontextu rozšíření druhu v ČR je literární údaj od Jihlavy zcela ojedinělý (nejbližší doložený výskyt G. imbricatus pochází z Železných hor) a také na uvedené lokalitě se nevyskytují bazické horniny, na kterých mečík střechovitý zpravidla roste.
Mapa výskytu - mečík střechovitý - Gladiolus imbricatus

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Gladiolus imbricatus L. - mečík střechovitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.