Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pyrola media Sw. - hruštička prostřední v Kraji Vysočina

Hruštička prostřední (Pyrola media), Pozovice [JI], 22.6.2010, foto Luděk Čech
Hruštička prostřední (Pyrola media), Pozovice [JI], 22.6.2010, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ericales - Vřesovcotvaré
 • Čeleď: Pyrolaceae - Hruštičkovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Hruštička prostřední roste souvisle od střední Evropy a severní Skandinávie do střední Asie. Disjunktně se vyskytuje také ve Skotsku, na Balkáně a na Kavkaze. V České republice doprovází ve středních a vyšších polohách polostinné lesní okraje a světliny, na horách i smilkové louky. Její rozšíření je však velmi ostrůvkovité. Vysočina představuje region s mezernatým a vzácným výskytem. Známá je především ze střední a jihozápadní části regionu, ojedinělé údaje pochází ze Žďárských vrchů nedaleko Hluboké u Krucemburku (Čech 2002 herb. Čech) a blízkého rybníka Doubravník (např. Lysák 2003). Další historické exklávní výskyty se vztahují k Bystřici nad Pernštejnem (Formánek 1887), Náměšti nad Oslavou (Römer 1815 PR in NDOP), Rapoticím (Křísa in Hejný & Slavík 1990) a Jackovu u Moravských Budějovic (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968). Přibližně polovina lokalit je v současnosti nezvěstná. Počet těch současných se pohybuje mezi deseti a patnácti populacemi různého rozsahu. Některé jsou i velmi početné a perspektivní. Celkově je však hruštika prostřední velmi vzácná a řada jejích populací je potenciálně bezprostředně ohrožená zánikem. Negativní vliv má v lesních porostech, které nejsou součástí sítě maloplošných chráněných území, těžba a úpravy okrajů cest.
Mapa výskytu - hruštička prostřední - Pyrola media

Lokality

Hruštička prostřední (Pyrola media), Pozovice [JI], 22.6.2010, foto Luděk Čech
Hruštička prostřední (Pyrola media), Pozovice [JI], 22.6.2010, foto Luděk Čech
Hruštička prostřední (Pyrola media), Pozovice [JI], 22.6.2010, foto Josef Komárek
Hruštička prostřední (Pyrola media), Pozovice [JI], 22.6.2010, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pyrola media Sw. - hruštička prostřední v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.