Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Salix repens L. - vrba plazivá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
 • Čeleď: Salicaceae - Vrbovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Vrba plazivá je taxon západní, severní a střední Evropy, nejjižněji zasahuje do severní části Balkánského poloostrova. Jedná se o drobný keř vlhkých až rašelinných luk, který je v České republice vzácný. Těžiště jeho rozšíření leží v západních a severních Čechách, na zbytku území jsou známy spíše jednotlivé výskyty. To platí i pro oblast Vysočiny, kde je vzácně udáván především ze západní až severozápadní části regionu. Větší část lokalit zanikla v důsledku odvodnění rašelinišť nebo při zániku původních luk pod sukcesí dřevin nebo jiných expanzních druhů po skončení pravidelného hospodaření. Recentně jsou známé pouze tři lokality, přičemž dvě jsou součástí chráněných území. Přírodní rezervace Havranka leží u obce Vepříkov na Havlíčkobrodsku (Čech 1998 MJ, rev. Koblížek, Čech 2004 herb. Čech). Vzácně byla vrba plazivá nalezena v PR Kamenná trouba po samotou Malířovna u Lipnice nad Sázavou (např. Čech 1995 herb. Čech, rev. Koblížek, not. Čech 1997–2006) a poslední recentní výskyt se nachází nedaleko Kaliště u Humpolce v údolí potoka severně osady Háj (např. Čech 2000 MJ, rev. Koblížek, Hájek 2014 NDOP). V případě literárních údajů a herbářových dokladů nerevidovaných specialistou je potřeba poznamenat, že ne vždy je zcela jasné zda se údaj vztahuje k Salix repens nebo k velmi podobné Salix rosmarinifolia, která byla navíc v minulosti rozlišována pouze na úrovni subspecie Salix repens. I přesto, že do tohoto datového souboru byly zařazeny pouze údaje striktně řazené k S. repens s. str., tak nelze vyloučit, že některé historické údaje mohou být mylné a jedná se o S. rosmarinifolia. Ani tato skutečnost ovšem nezmění nic na faktu, že vrba plazivá je extrémně vzácný taxon nejen v květeně Vysočiny a jeho poslední lokality by si zasloužily cílenou pozornost ochrany přírody.
Mapa výskytu - vrba plazivá - Salix repens

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Salix repens L. - vrba plazivá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.