Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Linaria arvensis (L.) Desf. - lnice rolní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
 • Čeleď: Scrophulariaceae - Krtičníkovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Lnice rolní je mediteránním evropským druhem rostoucím od Pyrenejského polostrova přes Francii, Itálii po jižní Belgii, Německo, jižní Polsko po sv. Rakousko, západní Slovensko a sz. Maďarsko. Byla zjištěna i v sz. Africe. V České republice, která leží na sv. okraji jejího areálu, byla nejhojnější ve středních polohách jižní poloviny Čech. Na Moravě rostla zejména v její jihozápadní části na okraji Českého masivu. Tato jednoletka vyhledává lehké, skeletovité a písčité, živinami chudé půdy, rostla tak především na okrajích cest, v pískovnách a kamenolomech. Nejčastěji však jako plevel v řídkých polních kulturách. Z 19. st. je doložena od Šlapanova, uváděna je z Novoměstska (Radešín, Iltis 1911), z okolí Jihlavy (Pokorny 1852 in Formánek 1892) a častěji pak z Třebíčska, kde ji naposledy sbírali Skryja v r. 1971 na poli nedaleko obce Kamenná (BRNU) a v roce 1974 Nováčková u Pozďatína (BRNU). Bohužel se v současnosti jedná v rámci celé České republiky o nezvěstný druh, který nebyl nalezen již téměř 20 let. Důvodem vymizení tohoto terofytu je zejména dokonalejší čištění osiva, používání herbicidů a vůbec intenzifikace zemědělské výroby.
Mapa výskytu - lnice rolní - Linaria arvensis

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Linaria arvensis (L.) Desf. - lnice rolní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.