Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hottonia palustris L. - žebratka bahenní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ericales - Vřesovcotvaré
 • Čeleď: Primulaceae - Prvosenkovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Žebratka bahenní má evropský areál od Irska a Skotska, na severu po střední Švédsko, na jihu Evropy téměř neroste. Na východě zasahuje na západní Sibiř a do Malé Asie. V České republice rostla vzácně v teplejších oblastech. Jejím biotopem jsou mělké tůně, slepá říční ramena a příkopy včetně odvodňovacích na rašeliništích. Řada jejích lokalit v Polabí a na jižní Moravě už zanikla (Prančl in Kaplan et al. 2016b). V herbáři katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PRC) je uložena položka sbíraná roku 1911 známým botanikem V. Krajinou opatřena popisem „za Lipníkem v tůni“ (rev. J. Prančl). Je možné, že se jedná právě o Lipník u Hrotovic, neboť Krajina na Třebíčsku v roce 1911 prokazatelně sbíral.
Mapa výskytu - žebratka bahenní - Hottonia palustris

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Hottonia palustris L. - žebratka bahenní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.