Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rosa sherardii Davies - růže sherardova v Kraji Vysočina

Růže Sherardova (Rosa sherardii), Radenice [ZR], 14.8.2012, foto Josef Komárek
Růže Sherardova (Rosa sherardii), Radenice [ZR], 14.8.2012, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Areál růže Sherardovy se nachází v sz. a střední Evropě, roste na britských ostrovech, v j. části Skandinávie a zasahuje až na Ukrajinu. V ČR se vyskytuje velmi roztroušeně především v členitějším mezofytiku, odkud zasahuje do okrajových oblastí oreofytika, zatímco v termofytiku je vzácná. Podobně se chová r. Sherardova na Vysočině. Velmi roztroušené lokality se zde nacházejí spíše ve větších nadmořských výškách nebo v územích s členitějším reliéfem. Historicky je druh uváděn z oreofytika Žďárských vrchů u Svratky (Větvička in Slavík 1995), další nečetné údaje pocházejí od Zahrádky v údolí Želivky (Čábera 1958 CB) a Studnice na Telčsku (Švarc 1980 MJ). Z posledních let existují dokladované nálezy r. Sherardovy ze Svratecka od Borovnice (Komárek 2014 herb. Komárek, rev. Maděra) a Hlubokého u Víru (Čech 2014 herb. Čech, rev. Maděra). Dále byl druh sbírán u Radenic na Velkomeziříčsku (Komárek 2012 herb. Komárek, rev. Maděra) a roste také na hrázi obnoveného rybníka v PR V Lisovech na Jihlavsku (Komárek & Čech 2014 NDOP, Komárek 2014 herb. Komárek, rev. Maděra). Všechny recentní nálezy jsou obvykle jednotlivé osamocené keře. Účinná ochrana druhu ve volné krajině je velmi problematická, jedince ve zvláště chráněných územích (také v nově vyhlášené PP Pod Ostrážnou) je třeba respektovat při ochranářských zásazích.
Mapa výskytu - růže sherardova - Rosa sherardii
Růže Sherardova (Rosa sherardii), Radenice [ZR], 4.9.2012, foto Josef Komárek
Růže Sherardova (Rosa sherardii), Radenice [ZR], 4.9.2012, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Rosa sherardii Davies - růže sherardova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.