Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Arnica montana L. - prha arnika v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
 • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

V ČR pouze A. m. subsp. montana.

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Prha arnika je evropským endemitem rostoucím především v horských oblastech v prostoru od Pyrenejí po Karpaty a od Alp po jižní Skandinávii. V České republice představuje arnika typický druh alpské migrace, rostoucí spíše ve vyšších polohách ve vegetaci krátkostébelných trávníků a vřesovišť. Jeho výskyt se táhne více méně souvisle podél státních hranic ČR v širokém pásu od Českomoravské vrchoviny, přes Šumavu, z. Čechy, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše až po Jeseníky. Na Vysočině tedy probíhá jv. areálová hranice druhu v rámci ČR. Arnika se v minulosti vyskytovala na řadě lokalit na jz. okraji regionu, zejména v širším okolí Jihlavských vrchů. Bohužel v současné době zde existují pouze 2 mikrolokality, a to vřesoviště u obce Klatovec (např. not. Čech 2012) a blízká NPR Zhejral (např. Hofhanzlová & Ekrt 2006, not. Čech 2014). Jediná recentní lokalita mimo Jihlavské vrchy leží za rybníkem Hruškovec u Staré Říše (první zřejmě Růžička 1984 MJ, naposledy Hofhanzlová & Ekrt 2005a), ovšem již několik let se ji nedaří ověřit. Regionálně exklávní lokalita arniky pochází od Havlíčkova Brodu (Opiz in Čelakovský 1868–1883). Velmi zajímavé jsou výskyty na jižním okraji Vysočiny, konkrétně doložený údaj pochází od Velkého Dešova (Pešl 1927 MJ) a literárně je druh známý od Nových Syrovic (Güttler 1929, 1929b). Dramatický ústup druhu v regionu je důsledkem ústupu hospodaření na krátkostébelných loukách a vřesovištích, které podlehly sukcesi náletových dřevin nebo zalesnění. Své také udělala intenzifikace v zemědělství spojená s hnojením a přeoráváním původních luk a pastvin.
Mapa výskytu - prha arnika - Arnica montana

Lokality

Prha arnika pravá (Arnica montana), NPP Zhejral [JI], 14.6.2011, foto Libor Ekrt
Prha arnika pravá (Arnica montana), NPP Zhejral [JI], 14.6.2011, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Arnica montana L. - prha arnika v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.