Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Allium flavum L. - česnek žlutý v Kraji Vysočina

Česnek žlutý (Allium flavum), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 6.8.2015, foto Josef Komárek
Česnek žlutý (Allium flavum), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 6.8.2015, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

V ČR pouze A. f. subsp. flavum.

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Česnek žlutý je druhem jihovýchodní Evropy. V oblasti moravského panonika leží západní hranice jeho souvislého areálu. V České republice se jedná o typickou rostlinu termofytika jižní a střední Moravy, která průlomovými údolími řek proniká až na Vysočinu. Roste zejména na skalních stepích, ve stepních trávnících a na vřesovištích na kyselých až ultrabazických podkladech. Na Vysočině je to vzácný druh vázaný na údolí Jihlavy, Rouchovanky a Rokytné. Hraniční výskyt je udáván z Wilsonovy skály v údolí Jihlavy u Hartvíkovic (Suza 1930). Zde je však v současnosti nezvěstný. Hojněji se vyskytuje níže v údolí pod Dalešickou přehradou a dále v oblasti Mohelna, kde jsou bohaté populace. Kromě údolí Jihlavy jej nacházíme ještě v údolí Rouchovanky u Mstětického hrádku (Sutorý & Ondráčková 1993 in Koblížek et al. 1998, not. Čech 2002) a především v údolí Rokytné, kde existuje stále řada bohatých lokalit (např. Suza 1932, Ekrtová & Ekrt 2016b). Druh je ohrožen především zánikem otevřených stepních a lesostepních enkláv na svazích údolí v důsledku sukcese dřevin a přirozeným postupným zapojením lesních porostů. Fatální vliv mohou mít také nevhodné hospodářské zásahy v lesích (zalesňování stepních světlin, příprava půdy pro zalesnění apod.).
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - česnek žlutý - Allium flavum

Lokality

Česnek žlutý (Allium flavum), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 15.7.2012, foto Libor Ekrt
Česnek žlutý (Allium flavum), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 15.7.2012, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Allium flavum L. - česnek žlutý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.