Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ranunculus arvensis L. - pryskyřník rolní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
 • Čeleď: Ranunculaceae - Pryskyřníkovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Pryskyřník rolní je široce rozšířeným druhem v Evropě (kromě severní a sv. části), severní Africe, a v pásu od Anatolie až do severní Indie. V České republice se jedná o typického zástupce polních plevelů rostoucího především v nižších a středních polohách. Vyskytoval se roztroušeně na území celého státu, ale nejběžněji především v kapatském mezofytiku. Na Vysočině byl vzhledem ke své teplomilné tendenci spíše vzácnější, vázaný spíše na nižší a střední polohy regionu, především na Třebíčsku. Většina známých údajů o výskytu je již historická a recentně je znám pouze z jihovýchodního okraje Třebíčska, konkrétně z okrajů polí od Dalešic (např. Čech 2004 in Hadinec & Lustyk 2006, not. Čech 2012), Březníku (Pelc 2009–2015 NDOP) a Dukovan (např. Čech 2002, 2003 ZMT). Další recentní výskyt je znám od Lesonic (Pelc 2010–2011 NDOP), více na západ od předchozích lokalit. Kromě výše zmíněného Třebíčska existují historické údaje o výskytu pryskyřníku rolního z okolí Nového Města na Moravě, Pelhřimovska, oblasti mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem, Ledečska a Chotěbořska. Pravděpodobně byl v minulosti rozšířen mnohem šířeji, bohužel ale floristická data chybí. V druhé polovině 20. století vlivem změny agrotechnologií dramaticky ustoupil a dnes je velmi vzácný. Ochraně nejen tohoto druhu by velmi prospělo zavedení pravidelně přeorávaných tzv. biopásů, zejména v oblastech recentně známého výskytu na jihovýchodním Třebíčsku.
Mapa výskytu - pryskyřník rolní - Ranunculus arvensis

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Ranunculus arvensis L. - pryskyřník rolní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.