Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Nymphaea candida J. Presl - leknín bělostný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Magnoliopsida - Nižší dvouděložné
 • Řád: Nymphaeales - Leknínotvaré
 • Čeleď: Nymphaeaceae - Leknínovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Leknín bělostný je euroasijský druh s kontinentálně laděným rozšířením, souvisle rostoucí především v trojúhelníkovitém prostoru od střední Evropy do Skandinávie a do střední Asie. Jedná se o rostlinu stojatých až mírně tekoucích mezotrofních až oligotrofních vod, na dně s vrstvou humózního až rašelinného bahna. V České republice byl jeho výskyt soustředěn především do rybničních oblastí jižní části Čech, východních Čech a na Vysočinu. Na Vysočině je výskyt vázán na oblast v pásu táhnoucím se od jihozápadního okraje regionu přes Jihlavsko a Havlíčkobrodsko do Žďárských vrchů. Zejména v minulosti byl pravděpodobně relativně hojným druhem a jeho výskyt byl zřejmě ještě početnější, než dokládají dostupná floristická data. Reálné přirozené rozšíření v současnosti se vyhodnocuje obtížně, jelikož na řadě lokalit mohl a může být vysazen. Problematický může být i původ a taxonomický statut potenciálně vysazovaných rostlin. Rozšíření druhu by si bezesporu zasloužilo komplexní revizi specialistou. Navzdory těmto komplikacím lze jednoznačně říci, že druh nejen z Vysočiny výrazně ustoupil v důsledku intenzivního rybničního hospodaření. Leknín bělostný je citlivý na silnou eutrofizaci v důsledku hnojení a vápnění rybníků, vysoké rybí obsádky, ale pravděpodobně mu nevyhovuje i pravidelné zimování rybníků. Populace zanikají i v důsledku sukcesních změn způsobených postupným zazemňováním vodních ploch. Má ale dlouho trvající schopnost regenerace ze semenné banky v rybničních sedimentech. Například na Telečsku se objevil v obnovených rybnících i po velmi dlouhé době od zániku populace (Náglův r. u Kostelní Myslové, not. Ekrtová 2013; malý Korandův r. u Praskoles, Ekrt & Ekrtová 2009 MJ).
Mapa výskytu - leknín bělostný - Nymphaea candida

Lokality

Leknín bělostný (Nymphaea candida), PP Rybníky v Pouštích, Lovětínský rybník [JI], 17.7.2014, foto Luděk Čech
Leknín bělostný (Nymphaea candida), PP Rybníky v Pouštích, Lovětínský rybník [JI], 17.7.2014, foto Luděk Čech
Leknín bělostný (Nymphaea candida), PP Rybníky v Pouštích, Lovětínský rybník [JI], 17.7.2014, foto Josef Komárek
Leknín bělostný (Nymphaea candida), PP Rybníky v Pouštích, Lovětínský rybník [JI], 17.7.2014, foto Josef Komárek

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Nymphaea candida J. Presl - leknín bělostný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.