Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Achillea nobilis L. - řebříček sličný v Kraji Vysočina

Řebříček sličný (Achillea nobilis), Dešov [TR], 19.7.2016, foto Josef Komárek
Řebříček sličný (Achillea nobilis), Dešov [TR], 19.7.2016, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Řebříček sličný je teplomilný druh vyskytující se v Evropě a přilehlé západní Asii. V České republice je jeho výskyt soustředěn především ve dvou arelách – střední Čechy a jz. Morava. Na Vysočinu druh proniká z Moravského panonika, a tvoří zde tak sz. okraj výskytu druhu na jz. Moravě (praebohemiku). Vyskytoval se v širší oblasti okolí Moravských Budějovic, jižního Třebíčska a jižního Náměšťska. Exklávní výskyt byl zaznamenán u Sasova nedaleko Jihlavy (Pokorny 1852) a v Balinském údolí u Velkého Meziříčí (Malý 1990 BRNU, rev. J. Danihelka). Většina lokalit představuje lokality nezvěstné, z větší části jistě zaniklé. Současný výskyt je soustředěn do nejteplejší části území do údolí Oslavy, Rokytné a Želetavky. Jedná se o druh suchých světlých lesostepních doubrav, skalního bezlesí, výslunných lesních lemů spíše na acidofilních horninách. Ohrožen je především zapojováním teplomilných doubrav a expanzí dřevin a ruderálních druhů na xerotermní nelesní biotopy.
Mapa výskytu - řebříček sličný - Achillea nobilis

Lokality

Řebříček sličný (Achillea nobilis), Dešov [TR], 19.7.2016, foto Josef Komárek
Řebříček sličný (Achillea nobilis), Dešov [TR], 19.7.2016, foto Josef Komárek
Řebříček sličný (Achillea nobilis), Šemíkovice, údolí řeky Rokytné, lokalita Knížecí seč [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Řebříček sličný (Achillea nobilis), Šemíkovice, údolí řeky Rokytné, lokalita Knížecí seč [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Achillea nobilis L. - řebříček sličný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.