Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Erigeron podolicus Besser - turan podolský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Turan podolský je stepní druh rozšířený od Panonské nížiny po západní Kazachstán. Jižní Moravou tak probíhá jeho západní hranice rozšíření. Turan podolský roste ve stepních trávnících, na mezích, při okrajích cest a na starších úhorech na hlubokých, sprašových půdách. Lokalitou nejvíce vysunutou na západ bylo hradisko u Kramolína na Třebíčsku, kde jej sbírala třebíčská botanička Ondráčková. V roce 2004 byl druh sbírán při lesní cestě nedaleko od Jemnice (Laučíková 2004 BRNU).
Mapa výskytu - turan podolský - Erigeron podolicus

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Erigeron podolicus Besser - turan podolský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.