Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Knautia maxima (Opiz) Ortmann - chrastavec lesní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Dipsacales - Štětkotvaré
  • Čeleď: Dipsacaceae - Štětkovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Těžiště relativně sevřeného areálu chrastavce lesního tvoří Alpy a Karpaty, vyskytuje se však i v přilehlých níže položených oblastech Evropy. Tato vytrvalá lesní rostlina roste v ČR hojněji pouze na Šumavě, roztroušeně pak v j. části Čech a na jz. Moravě. Na Vysočině jsou recentní lokality chrastavce lesního soustředěny v především jz. části regionu a v okolí Jihlavy. Hojněji se vyskytuje v inverzních polohách hluboce zaříznutého údolí Jihlavy a na několika místech na z. okraji Jihlavských vrchů. Většina ostatních roztroušených nálezů na Jihlavsku, Pelhřimovsku a z. Třebíčsku je již staršího data. Druh byl vzácně zaznamenán i na Jemnicku a pozoruhodné dokladované nálezy jsou také z údolí Jihlavy u Dalešického mlýna (Řehořek 1960 ZMT, Ondráčková 1964 ZMT). Tato lokalita však zanikla zaplavením vodami VN Dalešice. Velmi vzácný je ve Žďárských vrších a na Svratecku. U některých nedoložených literárních údajů však nelze úplně vyloučit, že se může jednat o záměnu s podobným druhem chrastavcem křovištním. Chrastavec lesní roste na Vysočině obvykle v břehových porostech vodních toků a ve vlhkých smrkových olšinách. Z mapy výskytu na Vysočině vyplývá jeho výrazný ústup, ačkoliv obvyklá stanoviště ch. lesního nejsou akutně ohrožena. Druhu bude vhodné věnovat při budoucím floristickém průzkumu regionu zvýšenou pozornost.
Mapa výskytu - chrastavec lesní - Knautia maxima

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Knautia maxima (Opiz) Ortmann - chrastavec lesní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.