Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lythrum virgatum L. - kyprej prutnatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Myrtales - Myrtotvaré
  • Čeleď: Lythraceae - Kyprejovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kyprej prutnatý je euro-asijským druhem s kontinentálním charakterem rozšíření. Roste souvisle od střední a jihovýchodní Evropy až do Střední Asie, na jižní Sibiř a na Bajkal. Na Moravě dosahuje kyprej prutnatý své západní areálové hranice. Původně se jednalo o rostlinu periodicky zaplavovaných aluvií velkých řek, případně slatinných luk a lemů lužních lesů a křovin. V České republice byl výskyt omezen na jižní a jihovýchodní Moravě. Velká část lokalit však zanikla vlivem regulace toků a odvodněním. Vzácně se kyprej prutnatý může objevit i na druhotných stanovištích a to je i případ lokality na Vysočině. Lythrum virgatum zde byl zaznamenán pouze na kontejnerovém překladišti v Jihlavě (Zlámalík 1996 MJ, Zlámalík 1999a). Výskyt druhu je zajímavý z floristického hlediska, z pohledu ochrany tohoto druhu nemá valného významu.
Mapa výskytu - kyprej prutnatý - Lythrum virgatum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lythrum virgatum L. - kyprej prutnatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.