Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex alba Scop. - ostřice bílá v Kraji Vysočina

Ostřice bílá (Carex alba), Hrotovice [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice bílá (Carex alba), Hrotovice [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Ostřice bílá má kontinentálně eurosibiřského rozšíření. Centrum areálu leží na Sibiři a směrem na západ se vyskytuje pouze vzácně a disjunktně. Evropská arela zahrnuje především Alpy a odtud vyznívá do sousedních částí střední a jižní Evropy, kde roste ve světlých lesích a výjimečně v suchých trávnících na bázemi bohatých horninách. V České republice je mimořádně vzácná. Několik lokalit je známo z jihozápadní části Bílých Karpat, ojedinělý výskyt byl nalezen u Sušice v jižních Čechách a podobně ojedinělá je lokalita nad Novým rybníkem u Hrotovic na Vysočině (Veleba 2008 BRNU, Grulich in Hadinec & Lustyk 2009). Roste zde ve velmi malé populaci ve světlém kulturním lese na svahu nad údolím Rouchovanky. Vzhledem k nynějšímu stavu populace této vzácné ostřice (pouze několik trsů) a charakteru lokality jsou účinná ochrana druhu a jeho zachování do budoucna dosti problematické.
Mapa výskytu - ostřice bílá - Carex alba

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex alba Scop. - ostřice bílá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.