Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pedicularis sceptrum-carolinum L. - všivec žezlovitý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
 • Čeleď: Scrophulariaceae - Krtičníkovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Všivec žezlovitý je až 1 m vysoká statná nápadná bylina řazená mezi vyhynulé druhy české květeny. Roste v arktickém a boreálním pásmu Euroasie. Ve střední Evropě se vyskytuje ostrůvkovitě v Předalpí v jižním Německu, na Šumavě a v Tatrách. Zde roste na vlhkých slatinných loukách až rašeliništích. V České republice rostl pouze na jediné lokalitě na Šumavě nedaleko Vimperka, kde byl naposledy pozorován v roce 1966. V historické literatuře však existuje údaj „Auf Torfwiesen um Teltsch“ [=Telč] (Schlosser 1843). Vzhledem k nespolehlivosti některých údajů v tomto historickém pramenu, je třeba kriticky uvažovat i o výskytu tohoto extrémně vzácného druhu na Vysočině, jehož výskyt je možné považovat spíše za nejistý.

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pedicularis sceptrum-carolinum L. - všivec žezlovitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.