Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ornithogalum kochii Parl. - snědek kochův v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
  • Čeleď: Hyacinthaceae - Hyacintovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Podobně jako u snědku úzkolistého (O. angustifolium) není rozšíření s. Kochova úplně jasné, centrum rozšíření se nachází v panonské části střední Evropy a v s. Itálii, odkud proniká do střední a jihovýchodní Evropy. Jedná se o jarní geofyt, rostoucí většinou na výslunných suchých stanovištích, tj. různých typech suchých trávníků a okrajích suchých lesů a výrazně vzácněji na některých antropogenních stanovištích. Výskyt v ČR je soustředěn v termofytiku a teplejších pahorkatinách j. a stř. Moravy a stř. a sz. Čech, jinde jen velmi roztroušeně. Na Vysočině není rozšíření druhu dostatečně jasné, literární údaje nejsou spolehlivé vzhledem k možnosti záměn se s. úzkolistým a revidovaných herbářových dokladů je málo. Druh kvete dosti časně, botaniky není příliš sbírán a i sebrané doklady často postrádají podzemní části rostliny, klíčové pro správné učení. Snědek Kochův spolehlivě roste v teplé jv. části Třebíčska na Mohelenské hadcové stepi a v PP Kozének u Lhánic. Další výskyty na suchých trávnících v tomto území jsou velmi pravděpodobné. Může se vyskytovat i na vhodných stanovištích v teplejší a sušší s. části Havlíčkobrodska v okolí Golčova Jeníkova (cf. Hrouda in Štěpánková 2010), z tohoto území však zatím nemáme věrohodné doklady. Druh je ohrožen zánikem krátkostébelných suchých trávníků vlivem absence pastvy a kosení, další ohrožení představuje eutrofizace těchto míst, ukládání domovního odpadu a výkopových zemin. Populace ve zvláště chráněných územích mají většinou zajištěnou náležitou péči v podobě extenzivní pastvy a pravidelného kosení.
Mapa výskytu - snědek kochův - Ornithogalum kochii

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Ornithogalum kochii Parl. - snědek kochův v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.