Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Juncus sphaerocarpus Nees - sítina kulatoplodá v Kraji Vysočina

Sítina kulatoplodá (Juncus sphaerocarpus), Dalešice, rybník Bezděkov [TR], 18.7.2012, foto Luděk Čech
Sítina kulatoplodá (Juncus sphaerocarpus), Dalešice, rybník Bezděkov [TR], 18.7.2012, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Juncaceae - Sítinovité

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Sítina kulatoplodá je euroasijský druh, jehož areál se rozprostírá od z. Evropy a s. Afriky až do střední Asie. Tato vlhkomilná jednoletka je v ČR velmi vzácná, relativně častěji se vyskytuje pouze na j. Moravě, v Čechách je velice vzácná. Jedná se o mezní prvek, který u nás dosahuje severní hranice svého rozšíření. Většina lokalit je historických, novější údaje pocházejí z okraje Českého středohoří, v. Čech, j. Moravy a Bílých Karpat. Na Vysočině byla prozatím nalezena pouze na obnaženém dně rybníka Bezděkov u Dalešic (Čech 2012 herb. Čech, rev. Grulich; Čech in Hadinec & Lustyk 2013). Jedná se o typické stanoviště tohoto taxonu, který roste na vlhkých bazických substrátech s nezapojeným drnem, např. ve vlhkých polních sníženinách, v kolejích cest a vlhkých příkopech. Rostliny vytvářejí velké množství semen, která zůstávají velmi dlouho klíčivá a mohou se šířit s bahnem. Účinná ochrana druhu je vzhledem k nestálosti výskytu a velké dynamice populací problematická. Vegetace obnaženého dna se na rybníku Bezděkov díky nízkému přítoku objevuje vcelku pravidelně a tak lze doufat, že tento nález nezůstane v regionu osamocený.
Mapa výskytu - sítina kulatoplodá - Juncus sphaerocarpus
Sítina kulatoplodá (Juncus sphaerocarpus), Dalešice, rybník Bezděkov [TR], 18.7.2012, foto Luděk Čech
Sítina kulatoplodá (Juncus sphaerocarpus), Dalešice, rybník Bezděkov [TR], 18.7.2012, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Juncus sphaerocarpus Nees - sítina kulatoplodá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.