Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Campanula bononiensis L. - zvonek boloňský v Kraji Vysočina

Zvonek boloňský (Campanula bononiensis), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt
Zvonek boloňský (Campanula bononiensis), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
 • Čeleď: Campanulaceae - Zvonkovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Zvonek boloňský je euroasijská kontinentální rostlina kamenitých, spíše bazických lesostepních území, lemů, šipákových a subxerofilních doubrav zpravidla vázaných na nejteplejší území ČR. Na Vysočinu druh proniká z panonské oblasti pouze na jv. Třebíčsko. Zde se recentně vyskytuje v údolí Jihlavy na několika lokalitách nedaleko obcí Mohelno a Dukovany. Z širšího okolí obce Mohelno pochází i řada dalších historických lokalit, v současné době nezvěstných. Dále je druh dnes znám i v údolí Rokytné jižně obce Šemíkovice. V území se druh vyskytuje na hadcích a na bázemi bohatých stanovištích světlých a rozvolněných teplomilných a šipákových doubrav a v jejich lemech. Stanoviště druhu jsou ohroženy úbytkem světlých rozvolněných lesů a xerofilních lesních lemů, které zarůstají křovinami, postupně dochází k nástupu stinného zapojeného lesa nebo jsou uměle převáděny na intenzivní lesní kultury. Jedná se především o důsledek absence tradičního hospodářského využití suchých lesů a křovinatých strání v nížinách a pahorkatinách jako je pastva, pařezení, vysekávání mlaziny apod.
Mapa výskytu - zvonek boloňský - Campanula bononiensis

Lokality

Zvonek boloňský (Campanula bononiensis), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt
Zvonek boloňský (Campanula bononiensis), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Campanula bononiensis L. - zvonek boloňský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.