Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Malva alcea L. - sléz velkokvětý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Malvales - Slézotvaré
  • Čeleď: Malvaceae - Slézovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Sléz velkokvětý byl již od raného středověku pěstován jako magická rostlina. Primární areál se zřejmě vyskytuje v pásu od západní a jižní Evropy přes střední Evropu a Pobaltí po nejzápadnější část Ruska. Druhotně se nachází i jinde. Také v České republice zřejmě převažují sekundární výskyty. Sléz velkokvětý u nás provází hlavně suché travnaté stráně, suché pahorky a křovinaté svahy nebo lesní lemy, vzácněji skalnaté sutě nebo louky na březích potoků. Výskyt druhu je soustředěn především do nižších a teplejších oblastí, výrazně častější je v Čechách. Na Vysočině se jedná o řídce se vyskytující druh, jehož známé rozšíření je omezené na západní polovinu regionu, ve východní části území existují jen ojedinělé historické údaje. Celkově na Vysočině převažují recentně neověřená data. Jedná se většinou o výskyty podél cest v silničních příkopech, jen vzácně na suchých stráních, pastvinách a lesních okrajích. Současný výskyt je soustředěn v okolí Ledče nad Sázavou a velká část lokalit se nachází ve vápencových lomech a jejich okolí. Ojedinělý recentní výskyt je znám ze suchých trávníků nad tratí u Sobíňova na Chotěbořsku. Výrazný ústup rozšíření souvisí s druhotným charakterem lokalit, které bývají často přechodné, a výskyt druhu je v řadě případů jen náhodný a zajímavý především z floristického hlediska.
Mapa výskytu - sléz velkokvětý - Malva alcea

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Malva alcea L. - sléz velkokvětý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.