Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Veronica prostrata L. - rozrazil rozprostřený v Kraji Vysočina

Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), Pocoucov [TR], 30.4.2008, foto Luděk Čech
Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), Pocoucov [TR], 30.4.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Areál rozrazilu rozprostřeného má kontinentální tendenci a tvoří užší pás od střední Evropy přes východní Evropu do oblasti západní Sibiře. Směrem na jih a západ se vyskytují ostrůvkovitě lokality v severní Itálii, Německu a jv. Francii. Na našem území se jedná o rostlinu suchých výslunných strání, lesostepí, pastvin a písčin rostoucí na lehkých půdách na bazických až neutrálních podkladech. Je to teplomilný druh s těžištěm rozšíření v českém a moravském termofytiku. Do středních poloh zasahuje místy hojněji a jinde naopak zcela chybí. Na Vysočině se jedná o typický prvek praebohemika zasahující téměř na celé Třebíčsko a na sever sahá jeho výskyt až k Velkému Meziříčí. Vzácně v minulosti vyzníval podél Jihlavy až do údolí Brtnice (Ambrož 1929) a k Jihlavě (Reichardt ca 1850 MJ). Na Vysočinu zasahoval také v povodí Moravské Dyje a Vápovky na jižním okraji regionu (např. Telč – Diener 1942 PR, Nová Říše – Zlámalík 1979 MJ, Černíč – Křížek 1971, Olšany – Frendlovská 1985) do současnosti se v této části Vysočiny nedochovala jediná lokalita a V. prostrata se vzácně vyskytuje v suchých trávnících až za hranicemi Vysočiny na území Dačicka (Chán et al. 2005, not. Ekrtová 2016). Jednotlivé historické údaje o výskytu rozrazilu rozprostřeného pocházejí také se severní poloviny regionu od Ledče nad Sázavou (Vohralíková 1962 PR), u Oudoleně (Hondlová 1963 PR), ze Žďáru nad Sázavou (Kovář 1893 BRNU), Jabloňova u Bystřice nad Pernštejnem (Hrouda in Slavík 2000) a údolí Chlébského potoka (Grüll 1984a). Na základě dostupných floristických dat lze jednoznačně říci a platí to i pro oblast hojnějšího výskytu na Třebíčsku, že druh z krajiny Vysočiny částečně ustoupil. Tento trend je patrný zejména v okrajových oblastech výskytu druhu. Důvodem je zánik travnatých výslunných strání na bohatším podloží, které byly zalesněny, nebo zarostly křovinami a náletem dřevin po ukončení pravidelné pastvy a seče. V řadě případů ustupuje rozrazil rozprostřený také při silné ruderalizaci a nahromadění stařiny na dlouhodobě neobhospodařovaných lokalitách. Na druhou stranu se zdá, že při obnově pastvy nebo seče suchých trávníků poslední zbytky jeho populace často velmi spontánně pozitivně reagují a dochází k jejich rychlé obnově (Ekrtová, osobní pozorování).
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - rozrazil rozprostřený - Veronica prostrata

Lokality

Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), Pocoucov [TR], 30.4.2008, foto Luděk Čech
Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), Pocoucov [TR], 30.4.2008, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Veronica prostrata L. - rozrazil rozprostřený v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.