Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Polystichum aculeatum (L.) Roth - kapradina laločnatá v Kraji Vysočina

Kapraď laločnatá (Polystichum aculeatum), Chotěboř, Horní mlýn [HB], 24.4.2010, foto Luděk Čech
Kapraď laločnatá (Polystichum aculeatum), Chotěboř, Horní mlýn [HB], 24.4.2010, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
  • Třída: - Polypodiopsida
  • Řád: Polypodiales - Osladičotvaré
  • Čeleď: Dryopteridaceae - Kapraďovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kapradina laločnatá (sensu stricto) roste v západní, střední a jižní Evropě a směrem na východ dosahuje horských oblastí Balkánu, Anatolie, Kavkazu a severního Iránu. Disjunktivně se vyskytuje v severní Africe. V České republice roste hojněji až roztroušeně v humózních svahových zpravidla suťových lesích a bučinách v Sudetských pohořích, ve Slezsku a v karpatské oblasti. Dále je roztroušeně na Šumavě a Novohradských horách, kde je patrně produktem alpského vlivu, ale ojediněle i jinde (Ekrt in Kaplan et al. 2017b). Na Vysočině roste vzácně na asi deseti různých místech v regionu. Recentně je známá na Chotěbořsku z více stanovišť např. z PR Údolí Doubravy (naposledy např. not. Čech 2012). Další lokality pochází ze západního a jižního úpatí Žďárských vrchů, recentně z vrchu Peperek u Žďáru (Havelka 1896, Sutorý et al. 2007 NDOP). Z výskytu na Jihlavsku jsou recentně známé lokality v Kosovském žlíbku u Kosova (naposledy např. Zlámalík 2001 NDOP) a v PR Údolí Brtnice u Střížova (Berka 2007 MJ, NDOP). V jihozápadní části regionu roste kapradina laločnatá pod vrchem Bradlo u Kamenice n. Lipou (Boublík 2011 CB) a u Skelného vrchu u Nové Vsi (např. Růžička 2000 MJ). Na Třebíčsku se vyskytují pouze dvě lokality a to Vlčí kopec u Kladerub (Suza 1932 BRNU, Ekrt 2010 MJ) a u Malého Dešova (Runkasová 2007 BRNU). Na některých nezvěstných lokalitách může kapradina laločnatá na Vysočině stále růst, jenom neexistují recentní údaje o jejím výskytu. Druh je obecně na Vysočině geograficky vzácný, je ohrožen převodem listnatých lesů na jehličnaté kultury. Ovšem jelikož roste často pro lesní techniku v obtížně přístupných suťových lesích, nebývají jeho stanoviště bezprostředně ohroženy intenzivním lesnictvím.
Mapa výskytu - kapradina laločnatá - Polystichum aculeatum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Polystichum aculeatum (L.) Roth - kapradina laločnatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.