Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Allium senescens subsp. montanum (Pohl) Holub - česnek šerý horský v Kraji Vysočina

Česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum), Šemíkovice, Výří skála [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum), Šemíkovice, Výří skála [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
  • Čeleď: Alliaceae - Česnekovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Česnek šerý horský je evropským endemitem, jehož rozšíření se táhne od západní Francie až na střední Ukrajinu. Je typickým druhem kyselých až ultrabazických skalnatých svahů, skalních stepí, suchých trávníků, písků, sutí na svazích průlomových říčních údolí a vzácně může být nalezen i na světlinách teplomilných doubrav. V České republice je teplomilnou rostlinou českého a moravského termofytika s přesahy do navazujících částí mezofytika. Na Vysočinu vyznívá z panonského termofytika údolími řek Oslavy, Jihlavy, Rouchovanky a Rokytné do nejteplejší jv. části Třebíčska. Ojedinělý, v současnosti nezvěstný výskyt je uváděn z lokality Suché skály v údolí Želetavky (Šimek 1975) a nejhlouběji na Vysočinu zasahuje údaj z údolí Štěpánovického potoka u obce Výčapy jižně Třebíče (Suza 1932). Je ohrožen především zánikem skalních stepí na teráskách skalnatých svahů říčních údolí především v důsledku sukcese křovin anebo lesních dřevin.
Mapa výskytu - česnek šerý horský - Allium senescens subsp. montanum

Lokality

Česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum), Šemíkovice, Výří skála [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum), Šemíkovice, Výří skála [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum), Šemíkovice, Výří skála [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum), Šemíkovice, Výří skála [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Allium senescens subsp. montanum (Pohl) Holub - česnek šerý horský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.