Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Isopyrum thalictroides L. - zapalice žluťuchovitá v Kraji Vysočina

Zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), Kladeruby [TR], 19.4.2010, foto Luděk Čech
Zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), Kladeruby [TR], 19.4.2010, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C4 = vzácnější taxon červeného seznamu Vysočiny vyžadující pozornost (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Evropský areál zapalice žluťuchovité se rozprostírá od Pyrenejí do jv. Evropy a dosahuje do Litvy, Běloruska a na Ukrajinu. Vytrvalý jarní geofyt roste velmi vzácně ve středních Čechách, výrazně častější je ve v. Čechách a na Moravě a relativně hojný je v karpatské části v. a jv. Moravy. Na Vysočině se zapalice souvisleji vyskytuje v údolích řek jv. části Třebíčska, především v údolí Rokytné, Oslavy a Chvojnice. V údolí Jihlavy zanikla řada populací výstavbou vodních nádrží, zachovala se však mj. tradiční a nejvíce vysunutá lokalita V Liští v Třebíči (např. Zavřel in Formánek 1887-1897). Několik lokalit se nachází v údolí Svratky a Hodonínky na Svratecku, které navazují na souvislejší výskyt druhu v širším okolí Brna. Izolovanou arelu v údolí Sázavy a Šlapanky jv. od Havlíčkova Brodu tvoří několik nevelkých recentních populací, známých již od poloviny 19. století (např. Schwarzel 1862 MJ). Zapalice je náročný druh humózních lesů, především dubohabřin a suťových lesů. Roste obvykle na stinných místech na bázích svahů s příznivou mullovou formou humusu. Hlavní příčinou ohrožení je lesnické hospodaření spojené s preferencí jehličnatých dřevin, některé lokality jsou ohroženy také výstavbou či nelegálním ukládáním odpadu.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - zapalice žluťuchovitá - Isopyrum thalictroides

Lokality

Zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), Plešice, Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt
Zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), Plešice, Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Isopyrum thalictroides L. - zapalice žluťuchovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.