Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Salvia nemorosa L. - šalvěj hajní v Kraji Vysočina

Šalvěj hajní pravá (Salvia nemorosa), Mohelno [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Šalvěj hajní pravá (Salvia nemorosa), Mohelno [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Lamiaceae - Hluchavkovité

V ČR pouze S. n. subsp. nemorosa.

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Šalvěj hajní je typický kontinentální druh souvisle rostoucí od střední Asie do východní Evropy. Disjunktivně však proniká do střední Evropy, na sever do Dánska a na jih do jižní Francie. V České republice se chová jako typický teplomilný druh vázaný na výslunné travnaté stráně, často na sprašovém a opukovém podloží. Šíří se i na antropogenních stanovištích – podél cest, železnic, na okrajích polí a na hrázích. V ČR má dvě výrazné arely výskytu. Obecně hojněji je rozšířena šalvěj hajní na jižní a střední Moravě. V Čechách roste především v Českém středohoří, v severní části střední Čech a ostrůvkovitě v Polabí. Na Vysočině se jedná o typický element praebohemika. Jednotlivé lokality jsou vázány na širší oblast údolí Jihlavy a Oslavy. Především historický výskyt je známý z okolí Moravských Budějovic a údolí Želetavky, zde byl v ojedinělých případech recentně potvrzen (not. Čech 2009, Filippov 2014 NDOP). Šalvěj hajní rozhodně není na území regionu hojným druhem, v řadě případů mají její lokality antropogenní charakter. Na lokalitách přírodního charakteru je většinou ohrožena absencí pravidelného hospodaření, především pastvy a seče a expandujících dřevin.
Mapa výskytu - šalvěj hajní - Salvia nemorosa

Lokality

Šalvěj hajní pravá (Salvia nemorosa), Mohelno [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Šalvěj hajní pravá (Salvia nemorosa), Mohelno [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Salvia nemorosa L. - šalvěj hajní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (5. 7. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.