Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Asplenium viride Huds. - sleziník zelený v Kraji Vysočina

Sleziník zelený (Asplenium viride), Radňoves [ZR], 5.3.2013, foto Josef Komárek
Sleziník zelený (Asplenium viride), Radňoves [ZR], 5.3.2013, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
  • Třída: - Polypodiopsida
  • Řád: Polypodiales - Osladičotvaré
  • Čeleď: Aspleniaceae - Sleziníkovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Sleziník zelený je široce rozšířený cirkumtemperátní druh severní polokoule. V České republice se vyskytuje roztroušeně až vzácně na většině území, hojnější je v Krkonoších, Jeseníkách, východních Čechách zejm. na opukách (Ekrt in Kaplan et al. 2016b). Na Vysočině se v současné době vyskytuje pouze na několika lokalitách jižně od Nového Města na Moravě. Historicky byl známý také z izolovaných ojedinělých lokalit od Ledče nad Sázavou, ze Žďárských vrchů, z Třebíčska a Náměšťska. Výjimečně je sleziník zelený známý i z druhotných lokalit (staré lomy, zdi v obcích). Přirozeně v území roste na vápencových a hadcových skalkách a vzácněji také druhotně na starých zdech. Jedná se o druh v území vzácný a na svých lokalitách nebývá kromě přímé likvidace ohrožen.
Mapa výskytu - sleziník zelený - Asplenium viride

Lokality

Sleziník zelený (Asplenium viride), Radňoves [ZR], 5.3.2013, foto Josef Komárek
Sleziník zelený (Asplenium viride), Radňoves [ZR], 5.3.2013, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Asplenium viride Huds. - sleziník zelený v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.