Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chenopodium murale L. - merlík zední v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Chenopodiaceae - Merlíkovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Merlík zední je jednoletá ruderální rostlina původní pravděpodobně ve Středozemí a v jižní a jihozápadní Asii, odkud je v současnosti zavlečen do zbytku světa. Ve střední Evropě patří mezi archeofyty. V České republice rostl zejména v teplejších oblastech, do středních poloh byl zavlékán jen vzácně. Rostl na skládkách, rumištích, na kompostech, při zdech domů ale i jako polní plevel na živinami, především dusíkem, bohatých půdách. V posledním asi čtvrtstoletí jeho rozšíření značně ustoupilo. Na Vysočině byl znám ještě v 70. letech 20. st. od Kojatína a Pozďatína na Třebíčsku, koncem 19. století od Náměště nad Oslavou a z 20. let 20. století od Moravských Budějovic. V 60. letech 20. století byl udáván z České Bělé na Havlíčkobrodsku. Vzhledem k záměnám s dalšími druhy merlíků je však nutno k údajům nepodloženým herbářovými položkami přistupovat kriticky. Jeho ústup je dán změnou hospodaření v krajině a zejména ve venkovských oblastech, odkud mizí biotopy ruderálních nezapojených porostů na návsích a kolem návesních rybníčků, komposty apod.
Mapa výskytu - merlík zední - Chenopodium murale

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Chenopodium murale L. - merlík zední v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.