Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anthemis cotula L. - rmen smrdutý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
 • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Rmen smrdutý je původně široce rozšířeným evropským druhem (kromě severních oblastí), který se okrajově vyskytuje také v severní Africe. V České republice je považován za archeofyt, běžně dříve rozšířený zejména v nižších a středních polohách v intravilánech obcí, na polích, při okraji polních cest a toků zejména v nitrofilních a pionýrských typech ruderální vegetace. Na Vysočině se tento druh vyskytuje především v severní polovině regionu v oblasti Havlíčkobrodska, severního Jihlavska a Humpolecka, kde však na řadě lokalit již vymizel. Ojedinělé historické výskyty jsou známy z řady dalších míst regionu, jako je např. Telečsko, Třebíčsko, Novoměstsko aj. Druh je ohrožen aplikací herbicidů na polních kulturách a ústupem pravidelně narušovaných ruderálních ploch v obcích. Existence těchto ploch obvykle souvisela s činností volně chované drůbeže; ta již však z intravilánů obcí téměř vymizela.
Mapa výskytu - rmen smrdutý - Anthemis cotula

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Anthemis cotula L. - rmen smrdutý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.