Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Armeria elongata subsp. elongata (Hoffm.) W. D. J. Koch - trávnička obecná pravá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
  • Čeleď: Plumbaginaceae - Olověncovité

Syn.: A. vulgaris subsp. vulgaris

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Trávnička obecná obecná je evropský endemit vázaný na střední Evropu a jižní Skandinávii. V České republice se vyskytuje především v moravském a českém termofytiku. Na Vysočinu proniká z Českého termofytika především podél povodí Sázavy a Želivky do oblasti Humpolecka, Ledečska a západního Havlíčkobrodska. Většina těchto lokalit je v současné době nezvěstných. Z moravského termofytika proniká pouze okrajově do okolí Moravských Budějovic, kde byla v minulosti zaznamenána u Velkého Dešova za Dvorem (Güttler 1928b). Jedná se o taxon suchých silikátových podkladů, skalních terásek a borů, je též znám z písčin a říčních náplavů. Značný úbytek lokalit je způsoben především ztrátou vhodných biotopů v důsledku změn v hospodaření na ekonomicky nelukrativních pozemcích a ústupu rozvolněných, světlých lesů a jejich okrajů na hranách údolí a sukcesí dřevin.
Mapa výskytu - trávnička obecná pravá - Armeria elongata subsp. elongata

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Armeria elongata subsp. elongata (Hoffm.) W. D. J. Koch - trávnička obecná pravá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.