Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert - kravinec španělský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Kravinec španělský je původní zřejmě pouze ve Středomoří, odkud se dále do Evropy šířil ze zemědělskými kulturami. Na našem území je dnes téměř vyhuben, ale v minulosti se roztroušeně vyskytoval v celém termofytiku a na některých územích mezofytika. Jednalo se o archeofyt doprovázející především obilná pole. V jiných kulturách a na ruderálních stanovištích se vyskytoval řidčeji. Stálý výskyt převažoval na vápnitých půdách teplejších oblastí, výskyt na kyselejších stanovištích ve středních a vyšších polohách býval pravděpodobně spíše přechodný. Výše popsanou situaci poměrně dobře charakterizuje i známý výskyt na Vysočině. Kravinec španělský je doložen z několika lokalit z Třebíčska. Jedná se o výskyty v polích u Náramče (Veselský 1931 ZMT), v Třebíči a okolí (např. Jičínský 1931 ZMT, 1951 ZMT) a u Mohelna (Dvořák 1933, 1951 ZMT). Jeden údaj pochází ze zeleninových záhonů na zahradě v Čechtíně severozápadně Třebíče (Jičínský 1934 ZMT). Kromě výše uvedených a doložených údajů z Třebíčska jsou známé ještě dva literární údaje z výše položených částí regionu, kam byl druh zřejmě jen přechodně zavlečen. Konkrétně z Jihlavy, kde kravinec rostl u hostince u Labutě, který stával na Špitálském náměstí pod současným domem kultury (Jaksch 1868). Druhý údaj pochází z rumiště u nádraží v Humpolci (1965 in Čábera 1967). Kravinec španělský je jednou z obětí dramatické změny agrotechnologických postupů v zemědělství, které z naší krajiny vyřadily řadu dalších druhů našich polních plevelů. V případě tohoto dekorativního druhu není však návrat do naší krajiny příliš pravděpodobný.
Mapa výskytu - kravinec španělský - Vaccaria hispanica

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert - kravinec španělský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.