Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Polystichum lonchitis (L.) Roth - kapradina hrálovitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
 • Třída: - Polypodiopsida
 • Řád: Polypodiales - Osladičotvaré
 • Čeleď: Dryopteridaceae - Kapraďovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Areál kapradiny hrálovité je velmi disjunktivní, vázaný zpravidla na vysokohorská především vápencová pohoří a jejich podhůří roztroušeně téměř po celé severní polokouli. V České republice roste na vápencových, případně hadcových skalách, sutích, zářezech cest a na starých zdech. Jedná o roztroušeně se vyskytující druh zejména ve vyšších polohách Čech, dále roste v Jeseníkách a na západní Moravě (Ekrt in Kaplan et al. 2017b). Na Vysočině se kapradina hrálovitá vyskytovala ojediněle na sedmi lokalitách. Jedná se patrně pouze o výsadky ojedinělých rostlin nezřídka na druhotných stanovištích především v severní a severovýchodní části regionu, které měly zřejmě pouze přechodný charakter. Nejstarší tři údaje pocházejí z 19. století, kde byla P. lonchitis zaznamenána před Obolci u Chotěboře (Dvořák 1881 BRNU, PR), u Jiřic v kamení vozové cesty (Lukeš 1891 BRNU, PR), u Olešenky při cestě z Olešné k Ronovu (Vitoušek 1891 BRMU). Další čtyři údaje byly zaznamenány v průběhu 20. století, a to z Mohelenské hadcové stepi u Mohelna (první uvádí Dvořák 1908 BRNM, naposledy Laus 1937 OLM), v údolí Želivky u Sedlice (Jiřík 1961 CB), pod Ronovcem u Dolní Krupé (Němec 1974 in Růžička et al. 1968-2011) a v NPR Ransko u Starého Ranska (Faltys 1982–1985 NDOP).
Mapa výskytu - kapradina hrálovitá - Polystichum lonchitis

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Polystichum lonchitis (L.) Roth - kapradina hrálovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.