Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Juncus alpinoarticulatus Chaix - sítina alpská v Kraji Vysočina

Sítina alpská (Juncus alpinoarticulatus), PR Chvojnov [HB], 6.7.2016, foto Libor Ekrt
Sítina alpská (Juncus alpinoarticulatus), PR Chvojnov [HB], 6.7.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Juncaceae - Sítinovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Sítina alpská je cirkumpolární druh, který se vyskytuje od Islandu a britských ostrovů v širokém pásu s. a střední Evropy, na jih zasahuje do horských oblastí Pyrenejí a Apenin. Směrem na východ areál pokračuje evropskou částí Ruska na Sibiř a dále směrem na Kamčatku a s. Číny. V severní Americe roste v pásu od Aljašky po v. pobřeží a vyskytuje se také v Grónsku. V ČR je sítina alpská roztroušena především v její z. části, na Moravě je velmi vzácná. Vytrvalý druh roste na neutrálních až zásaditých slatinných půdách. Výskyty sítiny alpské na Vysočině jsou soustředěny ve vyšších oblastech Žďárských a Jihlavských vrchů, kde se nachází většina významných rašeliništních lokalit regionu. Recentně se tento taxon vyskytuje téměř výhradně na nejvíce zachovalých minerotrofních rašeliništích, které jsou obvykle součástí maloplošných zvláště chráněných území. Sítina alpská patří k druhům, které velmi výrazně ohrozila likvidace těchto lokalit, jejich odvodňování a převádění na produkční zemědělské plochy. Osudným tak byla především druhá polovina 20. století. Tento druh také citlivě reaguje na změny ve vlastnostech pramenných vývěrů, sytících minerotrofní rašeliniště. V regionu tak ustoupil z řady míst, především na Žďársku, Novoměstsku a Telčsku. Zachovalé populace sítiny alpské mají obvykle zajištěnou základní ochranářskou péči, některé negativní změny na rašeliništích je však velmi obtížné eliminovat bez náročných opatření na lokalitách i v jejich širším okolí.
Mapa výskytu - sítina alpská - Juncus alpinoarticulatus

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Juncus alpinoarticulatus Chaix - sítina alpská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.