Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Galium valdepilosum Heinr. Braun - svízel moravský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Gentianales - Hořcotvaré
  • Čeleď: Rubiaceae - Mořenovité

V ČR pouze G. v. subsp. valdepilosum.

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Svízel moravský je součástí taxonomicky obtížného polyploidního komplexu G. pusillum agg. Svízel moravský má navíc řadu lokálních, maloplošně rozšířených typů zpravidla hodnocených jako poddruhy rostoucí po celé Evropě. V České republice se vyskytují diploidní a tetraploidní populace hodnocené v rámci nominátního poddruhu G. v. subsp. valdepilosum. Roztroušeně až vzácně roste na suchých skalnatých stráních a osluněných sutích, nejčastěji v rozvolněných světlých lesích nebo na skalních stepích v Čechách i na Moravě. Výskyt je obvykle vázán na průlomová údolí řek a potoků. V jihovýchodní části Vysočiny a přilehlé západní části Jihomoravského kraje (praebohemikum) se nalézá centrum rozšíření diploidních populací taxonu v České republice. Tetraploidní populace se vyskytují také v praebohemiku, již však v Jihomoravském kraji (Kolář et al. 2014). Svízel moravský je ohrožen především zánikem světlých lesních až lesostepních porostů, ke kterému může docházet nevhodným lesním hospodařením jako je zalesňování a převod lesostepních stanovišť na zapojené kultury jehličnatých dřevin nebo také přirozeným zapojením původně světlých porostů v důsledku absence tradičních forem lesního hospodaření (pařezení, pastva, vysekávání mlaziny apod.). Vzhledem k tomu, že tento druh často doprovází extrémní polohy na hranách údolí, není jeho aktuální výskyt na Vysočině bezprostředně významně ohrožen.
Mapa výskytu - svízel moravský - Galium valdepilosum

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Galium valdepilosum Heinr. Braun - svízel moravský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 11. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.