Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ornithogalum angustifolium Boreau - snědek chocholičnatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
  • Čeleď: Hyacinthaceae - Hyacintovité

Ochrana a ohrožení

  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu Vysočiny recentně se na území vyskytující včetně taxonů vzácných avšak druhotně rozšířených na území Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Hranice areálu tohoto subatlantského druhu nejsou díky častým záměnám s dalšími druhy snědků (především se snědkem Kochovým) zcela jasné, s jistotou roste v z. a střední Evropě. Na většině svého areálu se s. úzkolistý zřejmě rozšířil jako archeofyt v polních kulturách. V ČR je roztroušen především ve středních polohách, v některých územích však téměř chybí, popř. zde nejsou k dispozici hodnověrné údaje. Rozšíření na Vysočině je nedokonale známé. Dokladované a revidované nálezy pocházejí z Třebíčska, konkrétně z Třebíče (Dvořák 1907 ZMT, Jičínský 1920 ZMT, Ondráčková 1984 ZMT) a z Kralic nad Oslavou (Dvořák 1934 ZMT, vše Hrouda in Štěpánková 2010). Z Havlíčkobrodska existuje dokladovaný nález z polní kultury od Šlapanova (Stránský 1866 MJ). Další možné nálezy z Havlíčkobrodska jsou z Havlíčkova Brodu (Čech 2016 herb. Čech) a od Sázavky (not. Komárek 2008, Čech 2016 herb. Čech), ty je však nutno ještě revidovat. Oproti podobnému snědku Kochovu roste s. úzkolistý spíše na mezofilních stanovištích na hlubších úživnějších půdách, jako jsou nivní louky, hlinité meze, parky a zahrady. Dosavadní nedostatečné znalosti o rozšíření druhu na Vysočině zatím neumožňují stanovit stupeň ohrožení tohoto druhu, který vyžaduje zvýšenou pozornost botaniků.
Mapa výskytu - snědek chocholičnatý - Ornithogalum angustifolium

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Ornithogalum angustifolium Boreau - snědek chocholičnatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.