Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. - mrvka myší ocásek v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Mrvka myší ocásek roste od Makaronézie, západní Evropy a severní Afriky přes střední a východní Evropu do Anatolie a jz. Asie. Druhotně je zavlečena v Americe, Austrálii a na Novém Zélandu. Na našem území roste jako archeofyt na výhřevných suchých, především písčitých půdách. Často se může šířit i na ruderální stanoviště zejména v souvislosti se železniční dopravou. Hojnější výskyt je znám v Čechách, na Moravě se druh vzácně vyskytuje na jihu a severu území. Na Vysočině je druh znám vzácně a jedná především o aktuální nová data. Nejstarší nálezy pochází od Dukovan ze zářezu železniční trati (Kühn & Tlusták 1998) a dále z pískovny a okraje silnice u Golčova Jeníkova (Čech 1996 MJ) na opačné straně regionu. V ostatních případech se jedná již o zcela aktuální výskyt na několika místech v Havlíčkově Brodě a jeho bezprostředním okolí (Čech 2010 MJ, Komárek 2015 NDOP, Čech 2015 herb. Čech, Komárek 2015 NDOP) a na nádraží v Novém městě na Moravě (Čech 2015 herb. Čech). O tom zda se jedná o přechodné výsadky druhu zavlečené s dopravou nebo se druh bude dále šířit v antropogenním prostoru, se ukáže až v průběhu dalších let. Cílená ochrana druhu vzhledem k charakteru jeho stanovišť a druhotnému výskytu není reálná, ale mrvka myší ocásek je bezesporu zajímavým a vzácným prvkem synantropní flóry nejen na Vysočině.
Mapa výskytu - mrvka myší ocásek - Vulpia myuros

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. - mrvka myší ocásek v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.