Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anagallis foemina Mill. - drchnička modrá v Kraji Vysočina

Drchnička modrá (Anagallis foemina), Mohelno [TR], 18.6.2008, foto Luděk Čech
Drchnička modrá (Anagallis foemina), Mohelno [TR], 18.6.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ericales - Vřesovcotvaré
 • Čeleď: Primulaceae - Prvosenkovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Drchnička modrá je segetální druh s euroasijským rozšířením. Jedná se o teplomilný plevel vázaný na bázemi bohatší půdy, rostoucí na polích, zahradách a vinicích v českém a moravském termofytiku s přesahy do teplejších částí mezofytika. Na Vysočině se vyskytuje velmi vzácně, především v teplejších oblastech. Dlouhodobě je její výskyt znám u Mohelna (např. Suza 1930, Jelínková & Houzarová 2007 ZMT) a recentně pak i u Rouchovan (not. Čech 2011), Nové Vsi u Třebíče (Danielka & Čech 2011 in Grulich 2014) a Dobré Vody u Velkého Meziříčí (Otýpková 2007). Historické údaje z 19. a počátku 20. století z polí na Havlíčkobrodsku (Schwarzel 1864, 1869, 1863 MJ), okolí Jihlavy (Pokorny in Formánek 1887) a u Netína (Picbauer 1907) naznačují, že druh mohl být rozšířen šířeji i mimo oblast praebohemika. Může se však také jednat o záměny s modře kvetoucím typem Anagallis arvensis. Tak jako většina polních plevelů je druh dlouhodobě ohrožen kvůli intenzivní chemizaci v zemědělství. Jeho výskyt je tak omezen pouze na nepatrné plochy při okrajích, které náhodou uniknou herbicidním postřikům nebo nejsou chemicky ošetřovány.
Mapa výskytu - drchnička modrá - Anagallis foemina

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Anagallis foemina Mill. - drchnička modrá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.