Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Geranium divaricatum Ehrh. - kakost rozkladitý v Kraji Vysočina

Kakost rozkladitý (Geranium divaricatum), Náměšť nad Oslavou [TR], 14.6.2012, foto Luděk Čech
Kakost rozkladitý (Geranium divaricatum), Náměšť nad Oslavou [TR], 14.6.2012, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Geraniales - Kakostotvaré
  • Čeleď: Geraniaceae - Kakostovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kakost rozkladitý je euro-asijský druh se subkontinentální tendencí, rostoucí souvisleji od střední a východní Evropy po střední Asii. Jedná se o mírně teplomilnou a světlomilnou jednoletku, která ve střední Evropě většinou doprovází ruderální typy stanovišť, lemy křovin a narušená místa suchých trávníků přednostně na bazických, živiny bohatších půdách. Na našem území je poměrně vzácná s ostrůvkovitým výskytem. Častěji se vyskytuje v západních až severozápadních Čechách, v okolí Prahy a na jihozápadní Moravě. Na Vysočině roste jen ojedinělé, většina recentně nezvěstných lokalit je na Třebíčsku, kam druh vyznívá z početnějšího výskytu v jihomoravské části praebohemika. Ojedinělý údaj pochází z údolí Želivky jižně Ledče nad Sázavou. Jediný recentní výskyt v regionu byl nalezen u kachní farmy u Náměště nad Oslavou (Čech 2012 herb. Čech). Kakost rozkladitý byl pravděpodobně na Vysočině vždy vzácným druhem, možná pouze s přechodným a náhodným výskytem. Jeho širšímu rozšíření brání zejména omezené zastoupení bázemi bohatých substrátů, ale také ústup výslunných a pravidelně narušovaných ruderálních ploch s nízkou konkurencí.
Mapa výskytu - kakost rozkladitý - Geranium divaricatum
Kakost rozkladitý (Geranium divaricatum), Náměšť nad Oslavou [TR], 14.6.2012, foto Luděk Čech
Kakost rozkladitý (Geranium divaricatum), Náměšť nad Oslavou [TR], 14.6.2012, foto Luděk Čech
Kakost rozkladitý (Geranium divaricatum), Náměšť nad Oslavou [TR], 14.6.2012, foto Josef Komárek
Kakost rozkladitý (Geranium divaricatum), Náměšť nad Oslavou [TR], 14.6.2012, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Geranium divaricatum Ehrh. - kakost rozkladitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.