Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Camelina alyssum (Mill.) Thell. - lnička tařicovitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Brassicales - Brukvotvaré
 • Čeleď: Brassicaceae - Brukvovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Lnička tařicovitá byla rozšířena téměř ve všech oblastech, kde se pěstoval a zpracovával len setý. Jako jednoletý plevel rostla téměř po celé Evropě, v Malé Asii, na západní Sibiři a zavlečen byla i do Jižní Ameriky. Také v České republice byla lnička až do 60. let 20. století rozšířena na většině území, především pak ve středních polohách. Poté však díky dokonalejšímu čištění osiva lnu a nástupu herbicidů téměř všechny její výskyty zanikly a tak je v současnosti řazena k vymizelým druhům naší flóry. Z Vysočiny byla udávána např. od Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou, Netína, Luk nad Jihlavou či Třebíče. Z tohoto rozmístění dat lze usuzovat, že se na Vysočině vyskytovala prakticky souvisle spolu s pěstovaným lnem. Pravděpodobně poslední údaj zaznamenal humpolecký botanik Čábera v roce 1964 na rumišti specializovaného lnářského podniku Orlen u Humpolce.
Mapa výskytu - lnička tařicovitá - Camelina alyssum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Camelina alyssum (Mill.) Thell. - lnička tařicovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.