Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dianthus superbus L. - hvozdík pyšný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Euroasijský areál hvozdíku pyšného sahá od z. Evropy přes Sibiř, Mongolsko, Koreu a Japonsko až do s. Číny. V ČR vytváří dvě subspecie. Výskyt h. pyšného alpínského je omezen na horské louky a nivy Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. H. pyšný pravý se roztroušeně vyskytuje v termofytiku a mezofytiku, kde roste na střídavě vlhkých loukách a ve světlých lesích na minerálně bohatých půdách. Na Vysočině se jedná o velmi vzácný druh. Historické údaje pocházejí z okolí Jihlavy (Ježená; Weiner in Pokorny 1952), u Fryšavy ve Žďárských vrších (Šmarda 1949), v okolí Třebíče (Dvořák 1932, Jičínský 1952 ZMT), u Náměště nad Oslavou (Römer in Formánek 1887-1997), v údolí Jihlavy u Chroustova (např. Dvořák 1922) a u Dukovan (Suza 1930b). V 60. letech 20. století byl nalezen v údolí Jihlavy u Popůvek (Ondráčková 1965 ZMT). V současnosti jsou v regionu známy dvě recentní populace této rostliny. Několik desítek trsů se vyskytuje ve světlé doubravě s bohatým bylinným patrem nedaleko Kramolína na jv. Třebíčsku (Březina 2002 NDOP, not. Čech 2004). Poněkud nezvykle působí lokalita Zadní Koudelky u Jimramova na v. okraji Žďárských vrchů. Několik starých trsů h. pyšného zde roste v sušším degradovaném trávníku u polní cesty; podložím jsou zde ortoruly. Přes pravidelné kosení a vyhrabávání stařiny zde však zatím nedochází k obnově populace. Na lesních stanovištích je druh ohrožen pasečným lesním hospodařením a převody na jehličnaté monokultury. Vzhledem k vzácnosti taxonu na Vysočině je namístě důrazná ochranářská péče.
Mapa výskytu - hvozdík pyšný - Dianthus superbus

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Dianthus superbus L. - hvozdík pyšný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.