Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Festuca pallens Host - kostřava sivá v Kraji Vysočina

Kostřava sivá (Festuca pallens), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Kostřava sivá (Festuca pallens), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kostřava sivá má centrum rozšíření ve střední Evropě, kde doprovází reliktní skalní vegetaci a skalní stepi zejména v průlomových údolích řek. Vzácně se může vyskytovat i na píscích. Je typickým indikátorem primárního bezlesí. V České republice roste v termofytiku a navazujících částech mezofytika v Čechách a na Moravě v oblastech s přítomností tvrdých hornin. Pro jihozápadní Moravy je výskyt Festuca pallens typický a vyznívá odtud zejména podél říčních údolí Jihlavy, Oslavy, Rokytné a Želetavky na Vysočinu. Stále zde má řadu lokalit vázaných na skalní ostrožny nad údolím řek. Vzácněji se druh vyskytuje v údolí Svratky. Ojedinělé, většinou recentně nezvěstné údaje o výskytu pochází z údolí Želivky (Faltys, Faltysová 1991 NDOP), Sázavy (Těšitel 2003 NDOP) a hadcových lokalit na Chotěbořsku (např. Faltysová 1980, Jirsová-Kučerová 1993 MJ). Kostřava sivá je druhem reliktního skalního bezlesí a tak není bezprostředně ohrožená významnými změnami v kulturní krajině. Její populace mohu být ohroženy především přímou likvidací (např. odstřel, zatopení), nebo omezeny redukcí rozsahu skalní stepi náletem dřevin, ale také silnou eutrofizací splachy živin například ze zemědělských kultur navazujících na svahy údolí.
Mapa výskytu - kostřava sivá - Festuca pallens

Lokality

Kostřava sivá (Festuca pallens), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Kostřava sivá (Festuca pallens), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Kostřava sivá (Festuca pallens), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Kostřava sivá (Festuca pallens), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Festuca pallens Host - kostřava sivá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.